Početna > Novosti > 2022 > Razlike u gustoći praha u mliječnoj hrani Novalac

Razlike u gustoći praha u mliječnoj hrani Novalac

Kvaliteta i sigurnost hrane vrlo su važni u prehrani dojenčadi. Mliječna hrana Novalac odlikuje se visokom razinom sigurnosti tijekom čitavog procesa pripreme. Kako bi se osigurala nesmetana proizvodnja čak i tijekom pandemije i izazovnih gospodarskih uvjeta, za proizvodnju mliječne hrane mogu se koristiti različiti ulazni sastojci ili proizvodni pogoni, što može utjecati na konačni izgled mliječne hrane uz zadržavanje jednake količine i kvalitete mlijeka.

Gustoća praha utječe na volumen praha u limenci

Manje promjene u procesu proizvodnje mliječne hrane mogu utjecati na gustoću praha. Veća gustoća znači da je volumen praha manji, ali se težina i količina praha ne mijenjaju. Limenka i dalje sadrži deklariranu količinu praha iako prah zauzima manji volumen u limenci.

Na gustoću mlijeka u prahu utječu brojni parametri kao što su način sušenja mlijeka, korišteni sastojci i način njihovog uključivanja u formulu te proizvodni proces koji se može razlikovati s obzirom na proizvodni pogon.

Gustoća praha i prilagođena veličina mjerice za optimalan obrok

Zbog razlika u gustoći praha mliječne hrane proizvođač svakoj limenci dodaje odgovarajuću mjericu. Deklarirana količina mlijeka u prahu za pripremu mlijeka za bebu osigurava se primjerenom mjericom odgovarajućeg volumena. Stoga je važno da prilikom pripreme mlijeka koristite mjericu koju ste dobili uz pojedinu limenku. Veličina mjerice prilagođava se gustoći praha pa je i pripremljeno mlijeko primjereno.

Razlika u gustoći praha roditeljima može ostaviti dojam da u nekim limenkama ima manje praha jer je prah gušći i zbijeniji nego u drugim limenkama. Te razlike ne utječu na masu proizvoda ni na nutritivnu vrijednost mliječne hrane. Sva mliječna hrana Novalac sadržava količinu praha navedenu na deklaraciji (400 g ili 800 g), a prilagođene isporučene mjerice osiguravaju odgovarajuću količinu praha u skladu s uputama za pripremu obroka. Ako je obrok pripremljen prema uputi za pripremu, beba će dobiti sve što joj je potrebno za zdrav rast i razvoj.

Novalac se odlikuje strogo kontroliranim proizvodnim procesima, pri čemu se proizvođač pridržava principa koji su čak i viši od utvrđenih propisa:

  • strog izbor samo najboljih mljekara,
  • kontrola prehrane krava koje daju mlijeko,
  • stočna hrana bez brašna životinjskoga podrijetla,
  • isključiva upotreba svježeg mlijeka,
  • sprječavanje prisutnosti zagađivača (dioksini, pesticidi, nitrati...),
  • mliječna hrana Novalac usklađena je s europskim i međunarodnim propisima za hranu za posebne prehrambene i zdravstvene namjene i mliječnu hranu za dojenčad.

Prije nego što limenka mliječne hrane Novalac izađe iz proizvodnje provede se više od 700 kontrolnih testova. Fizikalna, kemijska i mikrobiološka kontrola sirovina, mlijeka, vode, opreme, postupka prerade i gotovih proizvoda stroga je i neprestana u svim proizvodnim pogonima. Sve to osigurava savršenu kvalitetu i sigurnost tijekom čitavog procesa pripreme.